Opublikowano

Windykacja sądowa

Kiedy nieskuteczna jest windykacja polubowna, czyli odzyskanie pieniędzy od dłużnika, nieuniknione staje się podjęcie drastyczniejszych środków. Windykacja sądowa to postępowanie, które podejmuje wierzyciel lub działająca w jego imieniu firma windykacyjna w celu otrzymania z powrotem swojej własności w postaci gotówki. Jak sama nazwa wskazuje, pismo wędruje do sądu, czyli rozpatrywane jest przez organ sprawiedliwości.

Procedury

Wniesienie sprawy sądowej na rzecz dłużnika ma na celu wyegzekwowanie tytułu egzekucyjnego, który następnie powinien otrzymać klauzulę wykonalności. Dalej wątek ten trafia do komornika, któremu zostaje przekazana egzekucja i całe postępowanie z nią związane. Jeśli nie ma możliwości ściągnięcia należności z zasobów czy też majątku winnego, niezbędna staje się licytacja mienia.

Pomoc profesjonalistów

W przypadku, gdy nieodzowna jest windykacja sądowa, warto sprawę przekazać specjalizującej się w tej dziedzinie firmie, która za nas zajmie się całą procedurą, zgromadzeniem dokumentów oraz będzie nas reprezentować w sądzie. Sam fakt posiadania dłużnika jest już wystarczająco stresujący i przykry, zwłaszcza kiedy dochodzi do sytuacji, że trzeba się tak naprawdę „prosić” o swoje finanse. Życie jednak różnie się toczy, co pokazały ostatnie lata i m.in. pandemia oraz wojna w Ukrainie, które miały ogromny wpływ na ekonomię i gospodarkę, nie tylko Europy, Unii Europejskiej, ale można nawet powiedzieć, że całego świata. Wiele firm nie utrzymało się w czasie pandemii, a pewne sektory ucierpiały ze względu na trwający na wschodzie konflikt. Na pomoc przychodzi kancelaria prawna, która posiada sztab wykwalifikowanych radców prawnych specjalizujących się właśnie w windykacjach sądowych w przypadku, kiedy windykacja polubowna nie doszła do skutku. Firma obliguje się do złożenia pozwu do sądu w imieniu klienta, poprowadzenia korespondencji z organem sprawiedliwości i dłużnikiem, a także gwarantuje reprezentację podczas rozprawy sądowej.